دوره تربیت کارشناس مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت

دوره مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت

پست الکترونیکی چاپ PDF
مشخصات دوره
نام دوره: تربیت کارشناس مطالعات و شبیه سازی مخازن نفت
مدت دوره: 128 ساعت / 20 روز / 11 هفته /2.5 ماه
زمان برگزاری: پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته)
پيش نياز:
مخاطبان:مهندسان نفت، شیمی و معدن و کارشناسان مرتبط با صنایع بالادستی
هدف دوره:
مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):
امکانات رفاهی: 2 وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)
Register-icon calendar-icon
عنوان شرح ساعت
اصول و مفاهیم شبیه سازی مخازن 1. جریان سیال در محیط متخلخل
2. ریاضیات عددی مقدماتی و پیشرفته جهت حل معادلات شبیه ساز
8

آنالیز سنگ و سیال مخزن با بکارگیری نرم افزار سری Geo-Quest

1. روش های آزمایشگاهی تعیین خواص سنگ و سیال
2. کنترل کیفی داده های آزمایشگاهی
3. ساخت مدل سنگ و سیال
4. انطباق تاریخچه مدل ها و آنالیز رگراسیون
5. تهیه توابع جریانی مدل های شبیه ساز
12

مدلسازی استاتیک (زمین شناسی) مخزن با ساتفاده از نرم افزار Petrel مقدماتی

1. کلیات ساخت مدل استاتیک مخزن
2. آشنایی با قابلیت نرم افزار
3. شناخت فرمت های استاندارد داده های ورودی
4. تهیه بانک اطلاعاتی داده های زمین شناسی، پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی در نرم افزار
5. ساخت مدل هندسی (چارچوب ساختاری): شامل سطوح، گسل ها، افق ها و شبکه سه بعدی
6. تهیه چارت تطابقی چاه ها
7. توزیع خواص پتروفیزیکی
8. محاسبه میزان نفت درجا بر اساس آنالیز حجمی مدل مخزنی
25

مدلسازی دینامیک مخزن با بکارگیری نرم افزار Petrel-RE مقدماتی، پیشرفته

1. شبکه بندی میدان و انجام Up-Scaling
2. آغاز سازی و ساخت مدل مخزن
3. انطباق محاسبات حجمی دینامیک با نتایج استاتیک
4. تهیه فرمت مناسب ورود داده های تولیدی
5. حساسیت سنجی پارامترهای مخزنی جهت انطباق تاریخچه
6. بررسی سناریوهای مختلف پیش بینی (تولید، تزریق و حفر چاه)
31

اصول و مفاهیم غربال گری و طراحی پایلوت ازدیاد برداشت

1. مرور روش های ازدیاد برداشت مرسوم و نوین
2. بیان مفاهیم روش های تصمیم گیری فازی و غیر فازی
3. انتخاب نرم افزار معتبر جهت غربال گری
4. اعتبار سنجی نتایج غربال گری با استفاده از شبیه ساز تحلیلی
5
آنالیز فنی- اقتصادی سناریوهای ازدیادبرداشت با بکارگیری نرم افزار Questor 1. بیان مفاهیم آنالیز اقتصادی
2. تبیین سنایوهای برتر فنی (تولید/تزریقی) در مخزن
3. بررسی و حساسیت سنجی پارامترهای موثر در آنالیز اقتصادی
4. تعیین سناریوی برتر اقتصادی با استفاده از نتایج محاسبات نرم افزاری
5
بررسی مطالعه جامع و تهیه طرح توسعه میادین 1. تهیه و جمع آوری داده های میدان (فاز DCR)
2. تهیه گزارش مهندسی مخزن پایه
3. ساخت مدل استاتیک و دینامیک شبیه سازی مخزن جهت پیش بینی تولید و تزریق
4. تعیین سناریوی توسعه ای برتر فنی در میدان
5. آنالیز اقتصادی جهت تعیین سناریوی برتر فنی-اقتصادی
6. تعیین نقشه جمع آوری داده های میدانی برای بروز رسانی مدل
24
بررسی و طراحی هوشمندسازی تولید و توسعه میدان 1. بیان مفاهیم پایه استراتژی تولید و توسعه کنترل شده
2. معرفی ادوات هوشمند سازی
3. تببین سناریوی پایه تولید/توسعه بر اساس مطالعات MDP
4. بهینه سازی عملکرد ادوات هوشمند سازی بر اساس توابع هدف
10
مدلسازی آسیب سازندی ناشی از رسوبات معدنی/آلی اطراف چاه 1. بیان مفهوم آسیب سازند و تاثیر آن بر حفاری، تولید و توسعه مخزن
2. مدلسازی استاتیک و دینامیک پیش بینی میزان آسیب سازند رسوبات آلی
3. مدلسازی استاتیک و دینامیک پیش بینی میزان آسیب سازند رسوبات معدنی
4. روش های آزمایشگاهی و میدانی رفع آسیب سازند و ارتقاء تولید
8
مجموع 128 ساعت

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

امکان در اختیار قراردادن خوابگاه برای دانشپذیران شهر های دیگر.