درباره MeM گزارش عملکرد گالری تصاویر دوره ها

گالری تصاویر

پست الکترونیکی چاپ PDF

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.