درباره MeM آموزش اخبار MeM لوگوی جدید مرکز آموزش مهندسی MeM

لوگوی جدید مرکز آموزش مهندسی MeM

پست الکترونیکی چاپ PDF

امروز با افتخار لوگوی جدید موسسه را رونمایی کردیم.

لوگو جدید الهام گرفته از لوگوی قبلی که به صورت مکعب بوده است طراحی شده با این تفاوت که از سبک طراحی Real به سبک طراحی Flat تغییر پیدا کرده است. و نیز حروف MeM در بطن آن منقش شده است.

علائم مثبت و منفی در مستطیلی که MeM در آن وجود دارد نماد دو سر مثبت و منفی باتری و الهام بخش نیروی محرک و مولد کار و تلاش می باشد.

رنگ سازمانی موسسه نیز از سبز فسفری به آبی نیلی و سبز لجنی تغییر پیدا کرد.

امیدواریم در جهت پیشبرد اهداف و اعتلای جامعه مهندسی کشور همچنان ثابت قدم بمانیم و این تغییرات باعث پیشرفت در ارائه خدمات موسسه نیز باشد.

Untitled-3

 

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مطالب دوره.