درباره MeM آموزش اخبار MeM نرم افزار طراحی روشنایی خیابان Philips

نرم افزار طراحی روشنایی خیابان Philips

پست الکترونیکی چاپ PDF

لینک دانلود:

http://bit.ly/1QArzXN

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.