درباره MeM آموزش اخبار MeM ضمانت دوره ها

ضمانت دوره ها

پست الکترونیکی چاپ PDF

با ما به هدف بزنید ....

هرمان هاوس روانشناس آلمانی که به عنوان پیشرو مطالعات تجربی حافظه شناخته شده است نشان داد که ما حدود 75 درصد از آنچه یاد می گیریم در عرض 48 ساعت اولیه فراموش می کنیم. (تحت شرایط آزمایش او) این نتایج بعد ها در آزمایشات مشابه نیز تایید شد. از طرف دیگر کشف شده که تکرار موضوع آموخته شده در فواصل زمانی باعث می شود که بقای موضوع مطالعه شده در حافظه افزایش یافته و آن موضوع با سرعت کمتری فراموش شود.

MeM در این رابطه تدبیری اندیشیده تا یادگیری شما را تضمین کرده و سعی نماید تا بر این مشکل غلبه کنیم. شما می توانید پس از گذراندن دوره مورد نظرتان و یاد نگرفتن موضوع مورد تدریس، همان دوره را مجددا سپری کرده و از پیشرفت خود لذت ببرید.

ما بر این باوریم ممارست و تمرین رموز موفقیت و رسیدن شما به هدفتان می باشد.

خوشحالیم وسیله ای هستیم در راستای رسیدن به هدفتان  .......

 

sl-14

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.