درباره MeM آموزش ویژگی های برجسته

ویژگی های برجسته

پست الکترونیکی چاپ PDF
  • امکان در اختیار قراردادن خوابگاه برای دانشپذیران شهر های دیگر.
  • هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.
  • برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.
  • ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مختلف دوره
  • امکان پرداخت دوره ها به صورت اقساطی.
  • حضور اساتید برجسته صنعتی با سابقه میانگین پنج سال به بالا در شرکت های معتبر.
  • آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.

 

sl-8

 

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.