تدوین دوره تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق

با تلاش تیم تحلیل آموزش و تشکیل کارگروه های تدوین دوره های آموزشی که با حضور اساتید منتخب موضوع می باشد، MeM موفق شد یکی دیگر از دوره های بسیار کاربردی خود را ایجاد و معرفی نماید.

عنوان این دوره ” تربیت کارشناس کنترل و ابزار دقیق “ بوده و شامل سرفصل های متنوعی به شرح زیر می باشد:

مباحث کلی و مدارک اولیه، پیش نیازها در ابزار دقیق، نحوه تهیه لیست های ابزار دقیق، تجهیزات اندازه گیری فشار (Pressure)، تجهیزات اندازه گیری دما (Temperature)، تجهیزات اندازه گیری سطح (Level)، تجهیزات اندازه گیری دبی جرمی و حجمی (Flow meter)، انواع Valveها (شیرهای کنترل و اطمینان) و ساختمان و کاربرد آنها، کابل های ابزار دقیق و کنترل (I&C)، نقشه های اجرایی ابزار دقیق، مدارک تابلویی و آشنایی با نرم افزارهای تولید مدارک تابلویی، معرفی انواع سیستمهای اتوماسیون صنعتی، معرفی شبکه های صنعتی، آشنایی با PLC های زیمنس، معرفی نرم افزار WinCC، آشنایی با سیستم اعلان و اطفاء حریق (F&G) و سیستم ESD، مباحث ایمنی، پروژه و تولید مدارک ابزاردقیق توسط  نرم افزار INTOOLS.

بدین وسیله از لطف اساتید و همچنین زحمات تیم تحلیل آموزش که منجر به تدوین این دوره گردیده است تشکر و قدردانی می نماییم.

امید است این دوره نیز مانند دیگر دوره های MeM مورد استقبال قرار گیرد.