تبریک عید فطر

فرا رسیدن ماه شوال و روز عید سعید فطر را به عموم مسلمین جهان و مردم ایران اسلامی خصوصا جامعه علمی کشور تبریک می گوید.

عید فطر؛ عید پایان یافتن رمضان نیست

عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است

چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد می شود

رمضان کورهای است که هستی انسان را می سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر می آورد

فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست

بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. بناست که رمضان با سحرها و افطارهایش

با شب های قدر و مناجات هایش از ما آدمی دیگر بسازد.