تقویم آموزشی دپارتمان تعالی شغلی دوره های آموزشی شایستگی های مهندسی

دوره های آموزشی شایستگی های مهندسی

پست الکترونیکی چاپ PDF

 تقویم دوره های کوتاه مدت - پاییز 1395
نام دوره مدت (ساعت) نفرات آموزش دیده تا به امروز دفعات برگزاری دوره تا به امروز تاریخ شروع جزئیات دوره ثبت نام مهلت ثبت نام
تیپ شناسی شخصیتی در اشتغال موفق و مؤثر مهندسی 24 ساعت

جدید

-

 

جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

ساعت

جدید

-
5 مهر جزئیات دوره رزرو ثبت نام در حال ثبت نام

ساعت

جدید -
اول مهر جزئیات دوره رزو ثبت نام در حال ثبت نام

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.