تقویم آموزشی دپارتمان تعالی شغلی

دپارتمان تعالی شغلی

title Filter 
تعداد نمایش 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 دوره های آموزشی شایستگی های مهندسی 191

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

هزینه های دوره های تربیت کارشناس برگزار شده در این موسسه به ازای هر ساعت، در مقایسه با سایر همکاران به صورت متوسط 25 درصد کمتر می باشد.