تقویم آموزشی دپارتمان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزاردقیق) تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس پست های فشار قوی

تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس پست های فشار قوی

پست الکترونیکی چاپ PDF
کتاب های آموزشی
نام کتاب ها تصویر کتاب ها توضیحات
Network Protection & Automation Guide protection practice

هند بوک راجع به راهنمای رله های حفاظتی و اتوماسیون
464 صفحه

Substation Automation Handbook Substation Automation Handbook

هندبوک اتوماسیون پست
389 صفحه

The Electric Power Engineering Handbook
The Electric Power Engineering Handbook

همه چیز راجع به مهندسی برق-الکترونیک
سال2001

کاتالوگ ها
نام کاتالوگ ها تصوبر کاتالوگ ها توضیحات
کاتالوگ محصولات فشار ضعیف low voltage catalogue کاتولوگ بین سالهای 2006 تا 2007 و دارای 276 صفحه می باشد.
کاتالوگ کابل های فشار قوی و متوسط کاتالوگ شرکت سیم و کابل ابهر کاتالوگ شرکت سیم و کابل ابهر در 42 صفحه
جزوات آموزشی
نام جزوات تصویر جزوات توضیحات
کلیه جزوات در غالب DVD به فراگیران داده شده و مواردی از قبیل نقشه ها در فرمت پرینت داده خواهد شد.
نمونه استانداردها
نام نمونه استانداردها تصویر استانداردها توضیحات
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف
نشریه شماره 374
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف نشریه شماره 374 سازمان توانیر سال1386
نرم افزارها
نام نرم افزارها تصویر نرم افزارها توضیحات
SICAM PAS
شرکت زیمنس
SICAM PAS شرکت زیمنس بخش اتوماسیون پست مبتنی بر sicam pas شرکت زیمنس
در حال تکمیل در سایت می باشد...
تاریخ آخرین ویرایش: 95/04/20
Register-icon

Courses-Detail

calendar-icon

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.