تقویم آموزشی دپارتمان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزاردقیق) تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس etap

تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس etap

پست الکترونیکی چاپ PDF
تجهیزات آموزشی
نام تجهیزات تصویر تجهیزات توضیحات
  در حال تکمیل در سایت است ......  
کتاب های آموزشی
نام کتاب ها تصویر کتاب ها توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
کاتالوگ ها
نام کاتالوگ ها تصوبر کاتالوگ ها توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
جزوات آموزشی
نام جزوات تصویر جزوات توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
نمونه پروژه ها
نام نمونه پروژه ها تصویر پروژه ها توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
نرم افزارها
نام نرم افزارها تصویر نرم افزارها توضیحات
تاریخ آخرین ویرایش:

 

Register-icon

Courses-Detail

calendar-icon


MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

برگزاری دوره های تخصصی طولانی مدت با میانگین 100 ساعت؛ با هدف آموزش های حرفه ای از برجسته ترین تفاوت های مرکز آموزش های مهندسین (MEM) می باشد.