تقویم آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار

تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس تجهیزات فرآیندی دوار

پست الکترونیکی چاپ PDF
کتاب های آموزشی
نام کتاب ها تصویر کتاب ها توضیحات
Fire Pump Handbook FIRE PIMP HANDBOOK

national fire protection association
چاپ اول سال2003 در 496 صفحه

در حال تکمیل در سایت می باشد...
کاتالوگ ها
نام کاتالوگ ها تصوبر کاتالوگ ها توضیحات
IIP GROUP
شرکت پمپ های صنعتی ایران

IIP-cataloug
در حال تکمیل در سایت می باشد...
جزوات آموزشی
نام جزوات تصویر جزوات توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
نمونه استانداردها
نام نمونه استانداردها تصویر استانداردها توضیحات
Fire Steam Generators fire steam generator American National Standards
جامعه مهندسی مکانیک آمریکا سال 1998-2007
در حال تکمیل در سایت می باشد...
تاریخ آخرین ویرایش: 95/04/20
Register-icon

Courses-Detail

calendar-icon

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مطالب دوره.