تقویم آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند

تجهیزات کمک آموزشی دوره تربیت کارشناس طراحی فرآیند

پست الکترونیکی چاپ PDF
کتاب های آموزشی
نام کتاب ها تصویر کتاب ها توضیحات
 طراحی تجهیزات فرآیندی
razifar book کتاب اصلی که در طول دوره تدریس می شود

تعمیر و نگهداری تجهیزات فرایند اصلی

major process 
تجهیزات فرآیندی شیمیایی chemical process
  در حال تکمیل در سایت می باشد...
کاتالوگ ها
نام کاتالوگ ها تصوبر کاتالوگ ها توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد...
نمونه پروژه ها
نام نمونه پروژه ها تصویر پروژه ها توضیحات
در حال تکمیل در سایت می باشد... 
نرم افزارها
نام نرم افزارها تصویر نرم افزارها توضیحات
  نرم افزارASPEN PLUS
 aspen plus  
HTRI exchanger
htri-xchanger-suite-version-6.00  
نرم افزارCOMFAR III
comfar iii
  در حال تکمیل در سایت می باشد...
تاریخ آخرین ویرایش: 92/09/04

 

Register-icon

Courses-Detail

calendar-icon


 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

ارائه گواهینامه معتبر به 2 زبان فارسی و انگلیسی شامل جزئیات مطالب دوره.