صفحه اصلی

روش های رسیدن به کلاس

پست الکترونیکی چاپ PDF

در صورتی که با ماشین هستید و تصمیم دارید از مسیر اتوبان بیایید، دو مسیر زیر به شما پیشنهاد می شود:

مسیر یک: اتوبان رسالت، یا اتوبان همت، شیخ فضل الله جنوب، زیر پل ستارخان، خ زارع، ضلع شمالی خ کابلی، پلاک 39 (روی تصویر زیر برای جزئیات مسیر کلیک نمایید.)

01

مسیر دو: اتوبان رسالت، یا اتوبان همت، شیخ فضل الله جنوب، جلال آل احمد شرق، خ آرش مهر به سمت جنوب، ضلع شمالی خ کابلی، پلاک 39 (روی تصویر زیر برای جزئیات مسیر کلیک نمایید.)

02

در صورتی که  تصمیم دارید با مترو بیایید 1) ایستگاه دانشگاه شریف و مسیر زیر به شما پیشنهاد می شود:

مترو دانشگاه شریف پیاده شده، سوار تاکسی های ستارخان (دریان نو) شوید، انتهای مسیر تاکسی ضلع شمال خ ستارخان خیابان نیایش مشخص است، کمی که در خیابان نیایش به سمت شمال حرکت کنید سمت راست (غرب) خیابان امام منتظر مشخص است، خیابان امام منتظر را به سمت شمال پیاده ادامه دهید تا به خیابان شهید کابلی برسید، ضلع شمالی خ کابلی، پلاک 39 (حدود 10 دقیقه پیاده روی) (روی تصویر زیر برای جزئیات مسیر کلیک نمایید.)

 

05

 

 در صورتی که  تصمیم دارید با مترو بیایید 2) ایستگاه شادمان و مسیر زیر به شما پیشنهاد می شود:

مترو شادمان پیاده شده، سوار تاکسی های خطی منتهی به خیابان جلال آل احمد در ابتدای خیابان شادمان شوید، از تاکسی بخواهید که شما را در تقاطع شهرآرا و خیابان شهید کابلی پیاده کند، خیابان شهید کابلی را حدود 5 دقیقه پیاده به سمت غرب حرکت نمایید، بعد از تقاطع خیابان شهید منصوری، خیابان  کابلی، پلاک 39  (روی تصویر زیر برای جزئیات مسیر کلیک نمایید.)

 08

  در صورتی که  تصمیم دارید با اتوبوس واحد بیایید:

اتوبوس های با مسیر ستارخان را سوار شوید، (مانند انقلاب - صادقیه یا ولیعصر - صادقیه) ایستگاه دریان نو پیاده شوید، به سمت غرب کمی پیاده حرکت کنید تا به خ نیایش برسید. کمی که در خیابان نیایش به سمت شمال حرکت کنید سمت راست (غرب) خیابان امام منتظر مشخص است، خیابان امام منتظر را به سمت شمال پیاده ادامه دهید تا به خیابان شهید کابلی برسید، ضلع شمالی خ کابلی، پلاک  39 (حدود 10 دقیقه پیاده روی) (روی تصویر زیر برای جزئیات مسیر کلیک نمایید.)

03

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.