صفحه اصلی

پرداخت اقساط با USSD

پست الکترونیکی چاپ PDF

شما می توانید به راحتی با استفاده از USSD موسسه (‎*788*97*7654#) نسبت به پرداخت اقساط خود بدون نیاز به اینترنت اقدام نمایید.

USSD MEM

 

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

امکان پرداخت دوره ها به صورت اقساطی.