دوره رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی برق (آبان۹۳)

فراگیران گرامی موسسه MEM

با توجه به حمایت و علاقه مندی شما دوستان ارجمند از این موسسه، گروه آموزشی MEM یک کلاس ۱۶ ساعته رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی به منظور سپاس از همراهی شما دوستان در نظر گرفته است.امید بر آن داریم تا بدین وسیله رضایت مندی شما را به همراه داشته باشیم.

عنوان کلاس
زمان برگزاری تاریخ کلاسثبت نام
آمادگی آزمون نظام مهندسی (رایگان)
ویژه فراگیران
۱۶ساعت (۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر)
پنج شنبه و جمعه
۸ و ۹ آبانلینک ثبت نام