عمران نظارت مرداد ۱۳۹۴

عمران نظارت مرداد ۱۳۹۴ ۱۳۹۷-۳-۲۴ ۱۱:۳۲:۳۸ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت مرداد سال ۱۳۹۴ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.