عمران نظارت بهمن ۱۳۹۴

عمران نظارت بهمن ۱۳۹۴ ۱۳۹۷-۳-۶ ۱۷:۲۵:۲۰ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت بهمن سال ۱۳۹۴ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.