تأسیسات برقی طراحی اسفند ۱۳۹۵

تأسیسات برقی طراحی اسفند ۱۳۹۵ ۱۳۹۸-۵-۲۸ ۱۲:۰۲:۴۵ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت مهر سال ۱۳۹۶ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۱۸۰ دقیقه می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.

*

ثبت ديدگاه