تأسیسات برقی نظارت اسفند ۱۳۹۵

تأسیسات برقی نظارت اسفند ۱۳۹۵ ۱۳۹۸-۵-۲۸ ۱۱:۴۸:۰۶ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت اسفند سال ۱۳۹۵ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.