تأسیسات برقی نظارت مرداد ۱۳۹۴

تأسیسات برقی نظارت مرداد ۱۳۹۴ ۱۳۹۸-۵-۲۸ ۱۱:۴۹:۰۲ +۰۴:۳۰

این آزمون براساس آزمون نظارت اسفند سال ۱۳۹۵ آماده سازی شده است. زمان این آزمون ۲ ساعت می باشد. در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون و پاسخ هر سوال را مشاهده نمایید.