آدرس محل کلاس های MeM:

بزرگراه چمران جنوب به شمال، نرسیده به پل گیشا، بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق، دانشگاه تربیت مدرس

چگونه به کلاس بیایم؟

با خودرو شخصی:

در صورتی که با خودرو شخصی هستید، ۳ مسیر زیر برای رسیدن به دانشگاه تربیت مدرس به شما پیشنهاد می شود:

کلاس های MeM در دانشکده علوم پایه برگزار می شود.

مسیر و جایگاه پارک خودرو:

امکان پارک خودرو در داخل دانشگاه تربیت مدرس برای فراگیران MeM وجود ندارد، شما می توانید در مکان های پیشنهادی که در نقشه زیر با رنگ صورتی مشخص شده اند به راحتی جاپارک پیدا کنید. ضمنا در حال حاضر ۵شنبه ها طرح زوج و فرد نیست و شما می توانید با طی مسیر کارگر جنوب، خیابان شهریور به پشت دانشگاه تربیت مدرس رفته، خودرو خود را در کوچه های اطراف پارک کنید و از درب جنوب دانشگاه وارد شوید.

با اتوبوس های BRT:

شما می توانید از طریق خط BRT چمران، در ایستگاه پل گیشا پیاده شده و مسیر ایستگاه تا دانشگاه را پیاده طی کنید.

با مترو، ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس:

شما می توانید در مسیر خط ۷ مترو به ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس بیایید و از آنجا تا دانشگاه تربیت مدرس را پیاده طی کنید.

برای نظر روی ستاره ها کلیک کنید!

میانگین نظرات ۰ / ۵٫ تعداد نظرات: ۰

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?