شاغل هستید؟

درباره ما

پست الکترونیکی چاپ PDF

با توجه به پيشرفت هاي قابل توجه در ايران، در زمينه ساخت و ساز کارخانجات با تکنولوژي پيشرفته در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، خودرو، ساختمان هاي بلند مرتبه و .... در دسترس بودن عامل انساني متخصص که واجد شرايط مناسب جهت انجام وظايف محوله خود باشد ضروري است.


از اينرو مرکز آموزش مهندسي (MeM (Make Engineering More را با استفاده از بهترين هاي علمي فعال در صنعت و آموزش براي توسعه و ارتقاء مهندسين در زمينه هاي مختلف صنعتي تاسيس نمود.

اين مرکز با ارائه خدمات حرفه اي مبتني بر تحليل و بررسي هاي نيازهاي مشتريان؛ در تمام سطوح، اقدام به طراحي مفاد آموزشي مطابق با نيازهاي صنعت نموده است.


مرکز آموزش MEM رسالت خود مي داند تا در افزايش صلاحيت کارشناسان به منظور رسيدن به حداکثر توانايي هايي خود با ارائه انواع آموزش ها تمام تلاش خود را انجام دهد تا سهم کارشناسان در توسعه، افزايش بهره وري و کار در مراکز مورد اشتغال خود را افزايش دهد.

همچنين اين مرکز توانسته است مجوز تاييد صلاحيت آموزش از آموزش مرکزي شرکت نفت را نيز اتخاذ نمايد.

 

 

MeM: Make Engineering More ...

MeM را دنبال کنید:

facebookgoogleinstagramlinkedinRSStelegram

ویژگی های برجسته

آشنایی با حداقل پانزده الی بیست نفر همکار علاوه بر آشنایی با اساتید به نام در حوزه فعالیت های خود.