شروع دوره تاسیسات الکتریکی (آنلاین)

شروع ثبت نام دوره دوره تاسیسات الکتریکی (آنلاین)

این دوره به صورت آنلاین برگزار میشود.

⏰مدت دوره: ۱۲۶  ساعت
📆 تاریخ شروع : ۳ اردیبهشت ماه