روز معلم مبارک

انسان بزرگ نمی‌شود جز به وسیله فکرش
شریف نمی‌شود جز به واسطه رفتارش
و قابل احترام نمی‌گردد جز به سبب اعمال نیکش.
تقدیم به شما که شایسته احترام هستید.
🌹روز معلم حضور تمامی اساتید شریف این مرکز آموزشی مبارک باد🌹.
مرکز آموزش مهندسی MeM
۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹