پاییز را سر زنگ مهندسی باشید

با شروع سال تحصیلی جدید حتما خاطره های زیادی از دوران مدرسه و تحصیل از جلو چشمانمان عبور کرده است؛

دورانی که با تلخی و شیرینی های فراوانی گذشت، دورانی که در مدرسه هر روز در تکاپوی بازی، شیطنت و بالاخره فراگیری علم بودیم.

شاید دیگر به آن دوران بر نگردیم ولی هنوز با چالش #آموختن رو به رو هستیم.

با این تفاسیر ثبت نام دوره های پاییز  را به یاد آن دوران تکرار نشدنی با شعار#سرزنگ_مهندسی شروع کردیم

و در این راستا تخفیف ویژه  ۱۵% را برای شما در نظر گرفته ایم که تا ۲۴ مهر فرصت استفاده از این تخفیف را دارید.

از طریق لینک های زیر به تقویم آموزشی دپارتمان های مختلف رو ببینید:

تقویم دپارتمان برق و نیرو

تقویم دپارتمان مکانیک و پایپینگ

تقویم دپارتمان نفت و گاز