حل تشريحي سوالات نظام مهندسي برق

بدون شک آزمون نظام مهندسی یکی از اتفاقات مهندسی می باشد، از این رو MeM مهندسان برق را برای رسیدن به موفقیت در این آزمون یاری می کند. دوره پیش رو، دوره ای با حضور دکتر عرب صادق یکی از مدرسان موفق در زمینه نظام مهندسی است که سعی کرده یک جمع بندی کامل و جامع، حل نمونه سوالات ادوار گذشته را برای مخاطبان داشته باشد، بدون شک ۸ تا ۱۰ سوال آزمون آتي از نمونه سوالات حل شده مي باشد. امیدواریم با دیدن ویدیو این دوره کمک شایانی به شما در موفقیت در این آزمون بشود.

قسمت ۳ و ۴ حل تمرین هم بزودی در همین صفحه قرار خواهد گرفت.